svētdiena, 2017. gada 26. marts

Labo Emociju Diena 2017

Labo emociju diena

  

Dzeltenās krāsas diena

(mūsu apģērbos un/vai aksesuāros)

Kad tu jūties labi, tu arī izskaties labi. Un tas būs modē vienmēr!

Arī šis gads neiztiks bez pozitīvas un labām emocijām bagātas dienas- labo emociju dienas!


Aicinām visus 31.martā savstarpēji dalīties ar labām emocijām. Skolas 1.stāva vestibilā un gaiteņos notiks dažādas aktivitātes, kuru veiksmes atslēga būs tieši smaids, prieks, sadarbība, radošums, kas veicinās labas emocijas.
Dejošana, dziedāšana, emociju un smaidu konkurss, kā arī kaut kas jauns- maģisko burvju triku konkurss, kur visiem būs iespējas parādīt savu meistarklasi kāda burvju trika radīšanā
Būs iespēja padarboties arī sportiskāk- mest kūleņus, virves vilkšana, stafete ar maisiem, trāpīt mērķī, ... būs jautri!

Visas aktivitātes notiks starpbrīžos, sākot pēc 1. līdz 5. stundai.


Lūgums pieteikties burvju triku konkursam līdz 30.martam pie direktores vietnieces Irīdas Morozovas. 
Ja ir radušies kādi jautājumi, tad lūdzu vērsties pie Skolēnu domes prezidentes Evelīnas vai vietnieka Žana (11.a)!Emocijas ir ciemiņi – ļauj tām nākt un iet!

  


Skolēnu dome

“Līdzdalības aģentu” tikšanās

Līdzdalības aģentu” tikšanās

Projekta “Par mani – kopā ar mani” ietvaros, š.g. 28. februārī, (13.00 – 17.30)
Rīgas jauniešu centrā ”Kaņieris” notika jauniešu tikšanās ar Latvijas Bērnu Labklājības Tīkla pārstāvjiem, kurā piedalījās mūsu skolas skolēni – Žans Matjuškovs un Evelīna Viktorija Smirnova no 11.a klases.

Šis projekts tika veidots ar mērķi, lai iesaistot bērnus kā, tā saucamos, ”līdzdalības aģentus” veidot pozitīvu, draudzīgu un zināšanu ieguvei atbilstošu vidi sākumskolas klasēs (2. – 3. klases). Šī tikšanās bija kā ievads visai projekta darbībai, kura notiks līdz š.g. 1. septembrim. Tās laikā mums sīkāk pastāstīja par pašu projektu, labākām iespējām kā to realizēt arī mūsu skolā un piedāvāja daudzas iespējas kā pilnveidot savas prasmes un spējas uzdevumu veidā. Kā arī tējas pauzes laikā mūs visus cienāja ar tēju un cepumiem, kuri bija ļoti garšīgi :)

Visas tikšanās garumā mēs dalījāmies savās domās par situācijām savās skolās, kas notika neformālos apstākļos. Gandrīz katrā uzdevumā mūs dalīja jaunās grupās, kas lika man justies brīvi, bet tajā pašā laikā arī koncentrētam darbam. Jaunieši, kas bija ieradušies uz tikšanos bija ļoti draudzīgi un atklāti, un mums bija ļoti patīkami sastrādāties ar katru viņiem, jo tie bija mērķtiecīgi noskaņoti un gatavi paust savu viedokli. 

Neskatoties uz šo neformalitāti, saruna bija par tiešām svarīgām lietām, jo tās laikā mēs uzklausījām projekta vadītāju priekšlikumus par problēmām skolās sākumskolas klasēs, kā arī apguvām dažādas metodes, sarunu un spēļu formā, kā ar šiem bērniem strādāt skolā, saprast tos un palīdzēt nostāties uz pareizā dzīves ceļa. Pēc pasākuma arī piedāvāja iespējas apmeklēt dažādus ārpusprojekta pulciņus un arī pieteikties brīvprātīgajam darbam, par kuru arī pastāstīja vairāk.
Kopumā, mums šis pasākums likās izdevies, un tā ir lieliska iespēja ieviest kaut ko patiešām vērtīgu mūsu skolā, lai darītu tai labumu, jo bērni ir mūsu nākotne, tāpēc ir jārūpējas, lai viņi top par gudriem un kārtīgiem cilvēkiem. Un mēs noteikti turpināsim savu iesaistīšanos: gan projektā, gan arī projekta saistītajos pasākumos!

Rīgas Skolēnu domes kopsapulce “Tavs gājiens”

Rīgas Skolēnu domes kopsapulce “Tavs gājiens”


Š.g. 23. februārī, Rīgas 84. vidusskolā (15.30 – 19.30) notika Rīgas Skolēnu domes kopsapulce ar nosaukumu „Tavs gājiens”, kurā piedalījās dažādu Rīgas skolu aktīvisti un pašpārvalžu dalībnieki, kā arī RSD valdes locekļi un komiteju vadītāji. Piedalījāmies arī mēs un šajā interesantajā pasākumā mūsu skolu pārstāvēja Žans Matjuškovs no 11.a klases.

Sapulces sākumā, jauniešiem bija iespēja iepazīt RSD no vēsturiskā un tagadējā skatupunkta, aplūkot padarīto darbu, nākotnes plānus, kā arī personīgi iepazīt cilvēkus, kas pārvalda visu RSD darbību. Visiem, kas ieradās uz šo pasākumu bija iespēja arī nobalsot par jaunā, labotā RSD nolikuma pieņemšanu, kas tika pieņemts ar vairākuma pārsvaru. Tad sekoja neliela tējas pauze, kurā katrs varēja pamieloties pie apaļā galda 

Otrajā pasākuma daļā liela uzmanība tika pievērsta skolu pašpārvaldēm. Jaunieši tika sadalīti 4 darba grupās kopā ar kādu no RSD komiteju pārstāvjiem un šajā brīdī viss pasākums vairs nelikās tik formāls. Katrs īsumā izteicās un pastāstīja par savu skolēnu pašpārvaldi un tās darbību – mīnusiem un plusiem tajā. Tādejādi katrs dalījās ar savām domām un bija gatavs uzklausīt tās no citiem. 

Radās daudz jaunu ideju un priekšlikumu, kas bija saistītas ne tikai ar skolēnu pašpārvaldēm, bet arī par to, kā mēs paši varam uzlabot pašpārvalžu darbību. Vēlāk katras grupas darbs un idejas tika prezentētas, lai tās pastāstītu citiem.

Mani patīkami pārsteidza, cik atklāti un godīgi bija visi cilvēki šī pasākuma ietvaros, katrs no tiem bija visdažādāko ideju pārpilns un drosmīgs, lai tās izteiktu. Kā arī pasākuma laikā es sarunājos ar daudziem jauniešiem no dažādām skolām, lai radītu viņiem labu mūsu skolas tēlu un vienoties par jebkāda veida sadarbību, kas noteikti realizēsies tuvākajā nākotnē, lai veidotu dažādus jaunus starpskolu pasākumus un sadarbības plānus.

Beigās sakot, šis pasākums man patika no visiem aspektiem, jo no tā tika aizgūta liela iedvesma un idejas, lai padarītu mūsu pašpārvaldes darbu vēl ražīgāku. Kā arī apmeklējot to, es izmēģināju kaut ko jaunu, jo iepriekš šāda tipa pasākumos neiesaistījos un neapmeklēju viņus. 

Es nedaudz pilnveidoju sevi, kļuvu pārliecinātāks un uzzināju daudz ko jauna, un man ir gandarījums, ka man bija dota iespēja pārstāvēt savu skolu.