trešdiena, 2016. gada 16. novembris

Iesvētības 10. klasēm 2016Š.g. 9.novembrī notika 10.klašu skolēnu iesvētīšana vidusskolēnu statusā. Pasākumu organizēja Skolēnu domes 11.klašu audzēkņi.
Iesvētību mērķis bija veicināt abu 10.klašu skolēnu sadraudzību. Šī gada pasākuma tēma bija “Pidžamas un čības.” Tā laikā skolēniem bija jāveic dažādi uzdevumi, katrai klasei bija jārāda arī savs mājas darbs – priekšnesums 60. – 70. un 80. -  90.gadu mūzikas pavadījumā ar aerobikas elementiem.

Skolēnu domes izdomātās aktivitātes veicināja skolēnu sadarbošanos komandās. Bija gan fiziski veicami uzdevumi, piemēram, sniegavīra celšana skolas pagalmā, gan tādi, kuros skolēni varēja parādīt savas zināšanas par skolas vidi, kopīgiem spēkiem meklējot norādīto objektu skolā pēc nelielas detaļas- fotoorientēšanās.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad desmitklasnieku atsaucība bija daudz mazāka, tomēr tas netraucēja pasākuma norisei.


Paldies visiem Skolēnu domes 11.klašu skolēniem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā!Skolēnu                          dome

Akcija „Iedegsimies Latvijai!”  mūsu skolā!


Līdz 14. novembrim (ieskaitot) aicinām katru klasi ziedot 6 svecītes plastmasas trauciņos ar vāciņu (bez krusta).
 Mēs kopā ar skolotāju Evu Burvāni no jūsu atnestajām svecītēm 17. novembra rītā no plkst.7.15 skolas priekšā izveidosim Latvijas kontūru, tādējādi godinot Latvijas 98. gadadienu.

Svecītes liesma – gaismiņa s mudina patiesā cieņā atcerēties pagātnes notikumus un ļauj domāt par tagadni,  aizdomājoties par nākotni.Sagaidot Latvijas valsts  98. Dzimšanas dienu,
17.novembrī aicinām savam svētku tērpam pievienot kādu no
latviskajiem elementiem- simboliem.

Karjeras nedēļa 2016

Karjeras pasākums “Profesiju sīrups” 9.klašu skolēniemPasākums tika organizēts Latgales priekšpilsētu skolu 9.klašu skolēniem 19.Oktobrī. To organizēja direktores vietniece un karjeras konsultante Irīda Morozova sadarbībā ar Skolēnu domes brīvprātīgajiem. Artūrs (11.a), Kristiāna un Signe (10.a) vadīja pasākumu, Evelīna Viktorija (11.a) palīdzēja organizatoriski, Aigars (11.a) novadīja iesildīšanās un iepazīšanās daļu, skaņu un bildi nodrošināja Māris un Žans (11.a), Sandis (11.a) pasākuma ievaddaļā izpildīja Steel Panther dziesmu Community Property akustiskā versijā ar ģitāru.

Mūsu skolas komandā bija Kristiāna, Agate, Dženifera, Una, Dana, Amanda.

Pavisam bija 11 komandas no dažādām skolām. Katrai komandai bija jāsagatavo savs mājasdarbs par izvēlēto profesiju, mūsu komandai tika ķīmiķis. Uz pasākumu bija ieradušies 12 profesiju pārstāvji, mums visinteresantāk gāja ar mūziķi, jaunsargu, mārketinga pārstāvi un ugunsdzēsējiem. Šis pasākums dažiem palīdzēja izprast profesiju, kuru viņi vēlētos apgūt, kas jāprot un ko var darīt jau šodien. Pēc pasākuma bijām mazliet noguruši, jo bija daudz informācijas, bet entuziasma pilni.Liels paldies dežurantiem - 9.b klasei un skolotājai Inesei Mīligai par ciemiņu sagaidīšanu, telpu un cienasta sagatavošanu!

Muzikālais konkurss „Popiela” 3.-8.klašu skolēniem 14.10.16.
Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnos vēlmi apgūt svešvalodas, veicināt radošumu, pilnveidot skatuves un prezentēšanas prasmes un prasmi sadarboties.


Pasākumu Karjeras nedēļas 2016 ietvaros organizēja svešvalodu skolotāji, bet mēs skolēnu pašpārvalde palīdzējām to novadīt: sagatavojām zāli konkursam, žūrijā no paspārvales bija Sandis Kallions un Kristiāna Gorlova, pasākumu vadīja Kristiāna Maliņa un Gregors Lasenbergs, un visus mūs iesildīja lieliskais Aigars Višņevskis, atbildīgie pie skaņu aparatūras bija            Māris Cimermanis un Žans Matjuškovs. Pēc konkursa visi varēja izdancoties diskotēkā.

Konkursa pirmajā daļā uzstājās 3.-4. klašu skolēni ar 12 priekšnesumiem, otrajā daļā uzstājās 5.-8.klašu skolēni ar 14 priekšnesumiem. Skolēni visus patīkami pārsteidza ar drosmi, radošumu, noformējumu, aktiermākslu, dejotprasmi, prasmi atdarināt un galvenais ar vēlmi piedalīties. Pēc šī pasākuma pat daži vidusskolēni vēlās atjaunot Popielas konkursu visai skolai!

Mums ir liels prieks, ka mūsu skolā mācās tik daudz talantīgu skolēnu! Paldies svešvalodu skolotājiem un arī mums par pasākuma organizēšanu!Sadarbībā ar Skolas padomi
Šajā mācību gadā, 19.septembrī notika pirmā Skolas padomes sēde pie direktores. Sēdē piedalījās skolotāji, vecāki un Skolēnu domes pārstāvji
No Skolēnu domes piedalījās S.Civkore, K.Maliņa, M.Popēns, A.Boičenko, P.Bodniece un G.Loskutovs.


Trīs galvenās tēmas, kuras apspriedām: ēšanas starpbrīžu garumi, ēdināšana un sporta laukuma reorganizācija, kura sagaidāma līdz nākamā gada 1.septembrim.

Nākamā sēde 05.12.2016.

Skolotāju svētki 30.09.2016.


Jau no paša rīta skolotāji tika sagaidīti ar muzikālu apsveikumu un kārumiem, ko bija sagatavojusi skolēnu pašpārvalde. 


Visas dienas garumā skolā darbojās dažādas aktivitātes, kas paredzētas skolotājiem un skolēniem. 
Jautro gaisotni palīdzēja uzturēt mūzika skolas vestibilā un skolēnu pašpārvaldes jaunieši, kas iejutās mafijas tēlā.


Daudzi skolēnu pašpārvaldes drosmīgākie jaunieši vadīja mācību stundas, aizvietojot skolotājus. Artūrs Priedītis un Žans Matjuškovs vadīja fizikas stundas visas dienas garumā, iejutās skolotāju lomā un atzīst, ka skolotāju darbs ir liels emocionāls pārbaudījums ikvienam. Viņiem patīkami šķita tas, ka tu esi noteicējs tam, kas notiek stundā un, ka tev ir vara.