trešdiena, 2016. gada 27. janvāris

Skolēnu pašpārvaldes sadarbības projekts „Jauni. Dažādi.Vienoti.”

    

   Šajā mācību gadā mūsu skola kopā ar Rīgas 51.vidusskolu, Rīgas Ukraiņu vidusskolu un Rīgas Lietuviešu vidusskolu iesaistījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotajā „Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursā”.

     
    Mūsu rīkotā projekta „Jauni. Dažādi. Vienoti.” mērķis bija paplašināt skolēnu zināšanas par dažādu kultūru būtību, tādējādi veicinot skolu pašpārvalžu vienotību un komunikāciju starp vairāku minoritāšu pārstāvjiem, kuru mēs arī sekmīgi sasniedzām.
    
    Kopumā projekts ilga trīs dienas (17.09, 18.09 un 07.10), kuru laikā skolēni tika dalīti dažādās jauktu skolu komandās un viņiem tika dota iespēja iepazīties ar citu minoritāšu pārstāvjiem, veicot dažādus uzdevumus, piedaloties saliedēšanās spēlēs un aktīvi darbojoties radošās darbnīcās.   Tas veicināja dziļāku  izpratni par katru no pārstāvētajām kultūrām (latviešu, lietuviešu, ukraiņu un krievu) un tautu tradīcijām.
    
    Pirmajā projekta dienā, kas norisinājās mūsu skolā - dalībniekiem bija iespēja iepazīties un prezentēt savas tautības tipiskākos steriotipus, kā arī jauktajās komandās iziet dažādas atraktīvas un sportiskas  saliedēšanās stafetes un spēles gan skolas telpās, gan skolas sporta laukumā.
    
    Otrajā dienā mūs laipni uzņēma Rīgas 51.vidusskola, kur arī darbs norisinājās radošās darbnīcās, ar mērķi - iepazīties un pašiem drosmīgi piedalīties aktivitātēs kā Ukraiņu deju mācīšanās, Lietuviešu dziesmu dziedāšanā, Krievu spēļu spēlēšanā un Latviešu rakstu veidošanā.

    Projekta pēdējā dienā bija svētku noslēguma koncerts. Katra skola uzstājās ar saviem krāšņajiem pašdarbnieku deju un dziesmu priekšnesumiem, kurus bija ne tikai skaisti klausīties, bet arī varēja ar aizrautību vērot. Kopumā mūs priecēja ļoti daudz skaistu un interesantu priekšnesumu.
 
    Koncerta  noslēgumā visi noskatījāmies video filmu, kurā tika iemūžināti dažādi mirkļi no katras projekta dienas, un te paldies jāsaka filmas veidotājai Melisai Mukānei. Vēl visi kopīgi spēlējām spēles, dziedājām, ēdām kliņģeri un citus gardumus un draudzīgi pavadījām laiku.

    
    Kopumā var secināt, ka šis projekts deva pieredzes apmaiņu starp vairāku skolu kultūru pārstāvjiem, jaunus draugus, kas arī veicinās turpmāko skolu sadarbību un vienotību arī pēc projekta.

    Vēlamies pateikties visiem skolu pašpārvalžu līderiem, skolotājiem- konsultantiem un īpašs paldies Diānai Ļuļai, kura plānoja,  koordinēja un vadīja projektu un tā īstenošanu, sākot no  projekta uzrakstīšanas un iesniegšanas departamentā.