trešdiena, 2014. gada 5. novembris

Prezidentu klubs #1

Hmm? No kurienes nāk tā jestrā čala un līderības aura? No šī gada pirmā Prezidentu kluba! :)))))

Jau atkal prezidenti un viņu vietnieki varēja pulcēties RSD rīkotajā Prezidentu klubā. Patiess prieks redzēt tik daudz jaunu seju! tas nozīmē tikai vienu - viss turpinās. :)

Šī PK galvenā tēma bija mobings. Eksperti šoreiz bija sabiedrībā pazīstami speciālisti: psihologs Kaspars Bikše un psihoterapeite Aina Poiša.
Pēc neformālas iesildīšanās un iepazīšanās ar dienas plānu, visi līderi devās noklausīties īsu ievadu tēmā par mobingu kā psiholoģiskā terora izpausmes veidu un mobinga iedalījumu, ko vadīja Kaspars Bikše. Viena no svarīgākajām atziņām skan šādi:
"Ja būs cietējs, tad būs arī pāridarītājs." 
Viņi nevar viens bez otra. Nav viena vainīgā. Pagale viena nedeg..

Pec ievadlekcijas pašpārvalžu vadītāji tika sadalīti divās grupās: viena devās pie Ainas Poišas, otra - Kaspara Bikšes. Katra grupa risināja, apsprieda un diskutēja par divām dažādām mobinga situācijām skolās. Pēc karstām diskusijām un rūgtiem pieredzes stāstiem tika sasniegti ilgi gaidītie secinājumi.
Noslēgumā abas grupas izteica, pie kādiem rezultātiem bija nonākušas un IZK pārstāvji ņēma vērā prezidentu darbu, pārdomas un izteiktās problēmas, lai dotos pie sociālajiem pedagogiem un risinātu mobinga jautājumu skolās.

Labs darbiņš, kas padarīts, tagad tikai jānovēl veiksme apņēmīgajiem IZK biedriem, lai tiktu risināts šis sasāpējušais jautājums! :))